איכות הפרויקט

ביקורת התהליך: את האיכות אנו מבטיחים באמצעות ביקורת בתהליך אותה אנו מבצעים בעזרת טפסים המתאימים לכל פעילות ופעילות.
בניית בית כוללת מספר רב של תהליכים ותת תהליכים, קצרים וארוכים ומשאבים שונים ומגוונים. לכל תהליך דרך מקובלת העומדת בדרישות הסטנדרטים והתקן הישראלי ומובילה אותנו למוצר מוגמר איכותי ותיקני ועל מנת להגיע לאותו מוצר מושלם אנו חייבים לבקר את תהליך הבניה.

ביקורת התהליך מאפשרת  לנו למנוע טעויות או חוסרים מבעוד מועד ובכך למנוע אובדן זמן וכסף מחד ומאידך לוודא איכות עבודה בסטנדרט לו אנו מצפים.

לוחות זמנים

לפני תחילת העבודה אנו נבצע לוח זמנים מפורט בשיטת "גאנט", התואם את לוח הזמנים החוזי, לנוחיות המזמין, על מנת לוודא כי כל הנושאים נלקחו בחשבון ולתת כלי מעקב נוח.

לערוך ווידוא מעקב אחר לוחות הזמנים ולתת ראיה כללית על הפרויקט לגורמים השונים.

Share on Facebook