לוחות זמנים

לפני תחילת העבודה אנו נבצע לוח זמנים מפורט בשיטת "גאנט", התואם את לוח הזמנים החוזי, לנוחיות המזמין, על מנת לוודא כי כל הנושאים נלקחו בחשבון ולתת כלי מעקב נוח.

לערוך ווידוא מעקב אחר לוחות הזמנים ולתת ראיה כללית על הפרויקט לגורמים השונים.

Share on Facebook